საწვავის ავზის მონიტორინგი

• აკონტროლე საწვავის ავზის დონე 24/7
• მიიღე ინფორმაცია საწვავის ჩასხმაზე და ამოღებაზე
• მარტივი გრაფიკული გამოსახულებით გამოთვალე საწვავის მოხმარება
• მთელი თვის რეპორტები საწვავის ავზზე
• დროის კონკრეტულ მონაკვეთში საწვავის ავზის დონე